BAKANLAR KURULUNDAN OSB'LERDE BEDELSİZ PARSEL AÇIKLAMASI

BAKANLAR KURULUNDAN OSB'LERDE BEDELSİZ PARSEL AÇIKLAMASI


OSB’ler artık bedelsiz ve indirimli olarak parsel alanı elde edebilecek. Bakanlar Kurulu’nun kararı resmi Resmi Gazetede yayımlandı.

 

OSB'lerde yer alan parsellerin, ilçelerin gelişmişlik düzeylerine bakılarak, tahsis edilmesine karar verildi.

 

Parsellerin birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademede yüzde 40, üçüncü kademede yüzde 60, dördüncü kademede yüzde 80 indirimli, beşinci ve altıncı kademelerde ise bedelsiz olarak tahsis edilecek. Uygulama 3 yıl boyunca devam edecek.

 

Rize Organize Sanayi Bölgesi ise dördüncü kademede yer almaktadır.

 

 

Bedelsiz Parsel Tahsisine İlişkin Ayrıntılı Açıklama ve Bakanlar Kurulu Kararını İndir...