Bölgemizde Geleceğe Nefes Seferberliği Çerçevesinde Fidan Dikimi Yapıldı

Bölgemizde Geleceğe Nefes Seferberliği Çerçevesinde Fidan Dikimi Yapıldı


Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019/24 sayılı 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği konulu genelge açıklamasında “Ülkemiz 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlik içerisinde ormanlar tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tutmaktadır. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde; gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır.

            Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir.” şeklinde belirtilmektedir.

            81 İlimizde 2023 noktada dikimi gerçekleşen fidanların bir kısmı da Bölge Müdürlüğümüz ve Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliği ile Rize Organize Sanayi Bölgemizde dikilerek “Geleceğe Nefes” seferberliğine destek verildi.