Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Alım İlanı

Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Alım İlanı


RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK MÜHENDİSİ ALIM İLANI

 

Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Elektrik   Mühendisi alınacaktır.

 

Genel Şartlar

 • - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar için ilgili Bakanlık izni almak,
 • - 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,
 • -  Askerlikle ilgisi bulunmamak.

 

Özel Şartlar

 • - Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • - OG ve AG Elektrik sistemlerinden en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
 • - EPDK Mevzuatına hakim,
 • - Hakediş, metraj, satınalma, bütçeleme konularında tecrübeli,
 • - Yüksek Gerilim proje kontrolleri ve geçici kabul işlemlerini bilen,
 • - Elektrik dağıtım sisteminin işletilmesi ve bakımlarının yaptırılmasında görev alacak,
 • - B sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen,
 • - Seyahat engeli bulunmayan,
 • - Askerlik hizmetini tamamlamış,
 • - Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
 • - Sorumluluk bilinci yüksek ve sonuç odaklı,

 

Başvuruda bulunacak adayların kişisel özgeçmişlerini info@rizeosb.com.tr adresine göndermeleri veya Özgeçmişleri ile Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne Müracaat etmeleri rica olunur.

 

NOT: İlan İçin Son Başvuru Tarihi  08/09/2017\'dir.

 

 

Rize Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü                                                 Merkez Ofis              

Rize – İkizdere yolu 12.km Aksu Mahallesi Mevkii                          Tophane Mah. Atatürk Cad. no:359

İrtibat Tel: 0464 333 50 53                                                              Rize Ticaret ve Sanayi Odası Altı

E-posta : info@rizeosb.com.tr                                                         İrtibat Tel: 0464 214 03 24