Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Yer Seçimi Komisyon Toplantısı Yapıldı…

Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Yer Seçimi Komisyon Toplantısı Yapıldı…


Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap yer seçimi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 15/08/2018 tarihli ve 3318 sayılı yazısı ile oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu 13/09/2018 tarihinde saat 09:30’da Rize Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerince, Rize OSB 2. Etap yer seçimi çalışmaları ve önerilen alan hakkında komisyonumuza bilgi verilmiş ve alana ilişkin 1/25.000 ölçekli topografik harita ile 1/5000 ölçekli kadastral paftalar incelenmiştir.

 

Büro çalışmasını müteakip Yer Seçimi Komisyonu üyelerince Rize OSB İlave Alan yeri olarak önerilen alan (mevcut OSB’nin güneyinde kalan toplam yaklaşık 28ha büyüklüğündeki alan) yerinde incelenmiştir.

 

İncelenen alan özellikleri ve yer seçimi komisyon toplantısına katılan kurum ve kuruluşların temsilcilerince Rize Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap için önerilen alan yeri  uygun görülmüştür.