Rize OSB de Parsel Tahsisi Süreci Sonuçlandırıldı...

Rize OSB de Parsel Tahsisi Süreci Sonuçlandırıldı...

12.01.2015 tarihli 04 Sayılı Rize Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına İstinaden yapılan...

12.01.2015 tarihli 04 Sayılı Rize Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına İstinaden yapılan değerlendirilmeler sonucunda, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Geçici 9. Maddesine ve Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğe istinaden aşağıda listelenen firmalara verilen bilgiler dahilinde bedelsiz parsel tahsisi yapılmasına karar verilmiştir.