GÜNCEL YAPILAN İŞLER

GÜNCEL YAPILAN İŞLER

RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN KURULUŞU 

İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması 1997 yılında yatırım programına alınmıştır.  26.06.2000 tarihinde yer seçimi komisyon raporu alınarak Rize ili Kalkandere ilçesi Aksu Mahallesi sınırları içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 30.11.2000 tarihin de OSB kuruluş protokolü imzalanmıştır. Bu kuruluş protokolüne göre kurucu ortaklar; %40 katılım payı oranı ile İl Özel İdaresi, %40 katılım payı oranı Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve %20 katılım payı ile Kalkandere Belediyesi'nden oluşmaktadır.
 
Rize Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 50 hektarlık alanı kapsamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi alanı, Rize – Erzurum karayolu güzergâhı üzerinde ve Karadeniz Sahil yolu bağlantısına yaklaşık 12 km uzaklıkta, batıda 76 km ile Trabzon’a, güneyde İkizdere ilçesi üzerinden 251 km ile Erzurum’a, doğuda ise 159 km ile Artvin’e ve 109 km ile de Sarp Sınır Kapısı’na kara yolu ile bağlantılıdır.
 

Rize Organize Sanayi Bölgesi Yerleşim Planı

 
 

RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KULLANIM ALANI

VE YÜZÖLÇÜMÜ

 

Rize Organize Sanayi Bölgesinin 500.000 m² lik arazi üzerinde kurulması planlanmaktadır. Alan kullanımı ve yüzölçümleri şu şekildedir;

 

 

 
 

Rize Organize Sanayi Bölgesi büyüklüğü 4.000 – 30.000 m² olan, A, B, C, D  tipi olmak üzere 27 parselden oluşmaktadır.

 

 

İHALE VE İNŞAAT SÜRECİ

 

 

     Rize Organize Sanayi Bölgesi I. Etap Altyapı Yapım İşi 4 ana kısımdan meydana gelmektedir. Bu kısımlar;

 

1- YOL İNŞAATI                       6.800.000,00 TL

2- İÇME SUYU İNŞAATI                 900.600,00 TL

3- ATIKSU İNŞAATI                    346.500,00 TL

4- YAĞMUR SUYU İNŞAATI               1.887.600,00 TL   

 

 

Toplam tutar; 9.934.700,00 TL (2008 birim fiyatları) hesaplanmış olup 2009 karne artış katsayısı olan 1,0942 ile çarpılarak yaklaşık maliyet; 10.870.549,- TL olarak hesap edilir.