Hakkımızda

RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN KURULUŞU

İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması 1997 yılında yatırım programına alınmıştır.  26.06.2000 tarihinde yer seçimi komisyon raporu alınarak Rize ili Kalkandere ilçesi Aksu Mahallesi sınırları içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 30.11.2000 tarihin de OSB kuruluş protokolü imzalanmıştır. Bu kuruluş protokolüne göre kurucu ortaklar; %40 katılım payı oranı ile İl Özel İdaresi, %40 katılım payı oranı Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve %20 katılım payı ile Kalkandere Belediyesi'nden oluşmaktadır.

Rize Organize Sanayi Bölgesi, yaklaşık 50 hektarlık alanı kapsamaktadır. Organize Sanayi Bölgesi alanı, Rize – Erzurum karayolu güzergâhı üzerinde ve Karadeniz Sahil yolu bağlantısına yaklaşık 12 km uzaklıkta, batıda 76 km ile Trabzon’a, güneyde İkizdere ilçesi üzerinden 251 km ile Erzurum’a, doğuda ise 159 km ile Artvin’e ve 109 km ile de Sarp Sınır Kapısı’na kara yolu ile bağlantılıdır.

RİZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KULLANIM ALANI

VE YÜZÖLÇÜMÜ

 

Rize Organize Sanayi Bölgesinin 500.000 m² lik arazi üzerinde kurulması planlanmaktadır. Alan kullanımı ve yüzölçümleri şu şekildedir;

İHALE VE İNŞAAT SÜRECİ

Rize Organize Sanayi Bölgesi I. Etap Altyapı Yapım İşi 4 ana kısımdan meydana gelmektedir. Bu kısımlar;

 

1- YOL İNŞAATI                                    6.800.000,00 TL

2- İÇME SUYU İNŞAATI                         900.600,00 TL

3- ATIKSU İNŞAATI                                346.500,00 TL

4- YAĞMUR SUYU İNŞAATI               1.887.600,00 TL   

Toplam tutar; 9.934.700,00 TL (2008 birim fiyatları) hesaplanmış olup 2009 karne artış katsayısı olan 1,0942 ile çarpılarak yaklaşık maliyet; 10.870.549,- TL olarak hesap edilir.

 

Rize Organize Sanayi Bölgesi içinde yapımı planlanan çeşitli platform genişliğine ve uzunluğuna sahip 10 adet yol bulunmaktadır. Bunlar ;

12 metre platform genişlikli yol uzunluğu           410,35 metre

15 metre platform genişlikli yol uzunluğu        1.720,70 metre

18 metre platform genişlikli yol uzunluğu           936,04 metre

25 metre platform genişlikli yol uzunluğu        1.571,06 metre

 

Rize OSB içi yollar tüm altyapı tesislerinin optimum çözümüne zemin hazırlayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Özellikle yağmursuyu ve kanalizasyon tesislerinin hidroliği açısından maksimum ekonomiklik elde edecek ve yol inşaatında yarma ve dolgu miktarını minimum elde edecek biçimde yol boy kesitleri tespit edilmiştir.

 

Rize OSB’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bugüne kadar çeşitli organize sanayi bölgelerinden alınan sonuçlara göre; insan içme ve kullanma suyu ihtiyacı, yeşil alan sulama işleri, sanayi kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere brüt hektar başına 0,40 lt/s bir debiye ihtiyaç vardır.

 

Rize OSB Toplam Brüt Alanı ; 50 ha

Hektar Başına Birim Debi ; 0,40 lt/s

Toplam Su İhtiyacı ; 0,40 x 50 = 20 lt/s

Qşebeke =1,5 x 20 = 30 lt/s olacaktır.

 

Rize Organize Sanayi Bölgesi içme ve kullanma suyu ihtiyacı Kalkandere Belediyesi ile yapılan protokol gereğince belediye şebeke hattından alınmaktadır.