Türkiyede OSB Uygulamaları


 TÜRKİYEDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UYGULAMALARI

 

      •1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde, sanayinin “lokomotif” sektör olduğu  saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.

 

     

        •Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya    konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, 1962 yılında Bursa OSB’nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bursa OSB, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile gerçekleştirilmiştir. 

 

•Başarılı bir örnek olarak görülen Bursa OSB uygulaması, Manisa, Erzurum,Ankara,Kayseri gibi illerden başlayarak çoğalmış ve yerleşim yerleri için kalınmanın amacı ve işsizliğin çözüm yolu olarak görülerek hızla yaygınlaşmıştır. Türkiyede OSB uygulamaları herhangi bir yasal mevzuat olmadan 1982 yılına kadar devam etmiştir. Söz konusu mevzuat boşluğunun giderilmesi amacıyla 31 ocak 1982 tarih ve 17591 sayılı resmi gazetede sanayi ve ticaret bakanlığı fonlar yönetmeliği yayınlanarak yönetmelin bir bölümünde OSB lerin hangi kurum ve kuruluşlar tarafından ve nasıl kurulacağı ve bakanlık tarafından uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle destekleneceği belirlenmiştir.

 

•Düzenleme yönetmelikle yapıldığından OSB lere tüzel kişilik verilmemiş buna rağmen 2000 yılına kadar 145 OSB kurulmuştur.

 

•Nihayet 12 Nisan 2000 tarihinde 4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri kanunu kabul edilerek OSB ler yasal hale gelmiş ve OSB lere “özel hukuk tüzel kişiliği” niteliği verilmiştir.